přirozené sušení jako naše priorita.

urychlující sušárenské postupy ničí dřevo.

jde o tradiční postup

Pokud je strom pokácen ve vhodnou dobu, tedy v zimních měsících, byl na následné využití člověkem nejlépe připraven. Jeho dřevo bude po mnoho let vonět a hřát, nikoliv do ovzduší v obydlí vypouštět dodatečně napuštěné impregnační prostředky, ve formě prachových částic, které tam jsou naprosto zbytečně vtlačeny, protože jsou nutné do dřeva vpravit z více vyhovujících časově okonomických důvodů, po nevhodném násilném sušení, kdy si dřevo nemělo čas náležitě odpočinout.

Více zde.

nejvíc vysoušíme modřín

Vzhledem k podmínkám v polabské nížině, kdy nízká nadmořská výška a delší vegetační období, vytváří specifické podmínky pro růst tohoto jehličnanu a to v kombinaci se sušším pískovcovým podložím, má možnost modřín během svého růstu vytvořit mezi letokruhy pevnější a silnější vrstvu.

Modřín je král lesa