přirozeně vysušené dřevo zůstává funkční.

vlhkost ve formě vázané vlhkosti je třeba uvolňovat postupně - pomalu.

jde o tradiční postup

Pokud je kmen rozřezán, vzniknou z něj pro truhlářské účely prkna a fošny. Jestliže z nich budeme vázanou vlhkost, názorně uvedenou ve formě relativní vlhkosti, vytahovat násilně v sušárně, tedy v přírodě neznámém prostředí, potrhá nám ona rychlost, šetřící ekonomicky čas, buněčné stěny. Takové násilně vysušené dřevo už nebude umět akumulovat teplo a vracet nadbytečnou vlhkost zpět do našeho interiéru. Nepřirozeně vytažená vlhkost z dřeva zapříčiní umrtvení procesů, které nám tento dokonalý přírodní materiál mohl poskytnout i v době, kdy už nebyl krásným velikánem stromem. Proto vázanou vlhkost necháváme ze dřeva odejít přirozeně postupně jako třeba náš kokořínský modřín

Více zde.

nejvíc vysoušíme modřín

Vzhledem k podmínkám v polabské nížině, kdy nízká nadmořská výška a delší vegetační období, vytváří specifické podmínky pro růst tohoto jehličnanu a to v kombinaci se sušším pískovcovým podložím, má možnost modřín během svého růstu vytvořit mezi letokruhy pevnější a silnější vrstvu.

Modřín je král lesa