Měnící se rychlost proudění vzduchu je podstatná.

urychlující sušárenské postupy ničí dřevo.

jde o tradiční postup

Proudění vzduchu musí být trvalé. Tak jako tepe lidské srdce, tak jako tepe nárůst a ubývání objemu kmene stromu podle fáze měsíce, musí rychlost proudění vzduchu být proměnná. Stejnou rychlostí vanoucí vítr dřevo podle rychlosti buď podsušší nebo při pomalém vanutí nedosuší. Volná vlhkost se z hmoty dřeva uvolní samovolně vnitřky kapilár. S vázanou vlhkostí to je těžší, neboť je uložena v buněčných stěnách a lze jí uvolnit pouze během delšího běhu času vzlínáním na povrh prkna nebo fošny, kde je následně odfouknuta proudícím větrem. Přes různé pokusy a omyly v začátcích mého vysoušení řeziva jsem se dostal k těmto závěrům.

Více zde.

nejvíc vysoušíme modřín

Vzhledem k podmínkám v polabské nížině, kdy nízká nadmořská výška a delší vegetační období, vytváří specifické podmínky pro růst tohoto jehličnanu a to v kombinaci se sušším pískovcovým podložím, má možnost modřín během svého růstu vytvořit mezi letokruhy pevnější a silnější vrstvu.

Modřín je král lesa